Privacy Policy

Stichting Expat Center Food Valley (‘ECFV’) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via de website van ECFV.

Welke gegevens verwerkt ECFV?

ECFV verwerkt verschillende gegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze website, zoals uw IP-adres (zonder het laatste octet), de datum en het tijdstip van bezoek, uw locatie, browsertype en uw besturingssysteem. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend verzameld met het doel om de ervaring van bezoekers van onze website te verbeteren.

Daarnaast verwerkt ECFV (persoons)gegevens die u via één van de contactformulieren achterlaat. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Daarnaast zullen de achtergelaten contactgegevens worden gebruikt voor het versterken van onze relatie, zoals voor het versturen van een uitnodiging voor een evenement, nieuwsbrief of gelegenheidsattendering. Voor dergelijke berichtgeving bestaat altijd een afmeld-mogelijkheid.

Uw gegevens worden bewaard zolang zij nodig zijn voor het doel waarvoor ECFV die gegevens heeft verzameld. Voor contactgegevens is dat in beginsel maximaal twee jaar na het laatste contactmoment, tenzij de gegevens nog steeds nodig zijn om aan uw verzoek of aan een op ECFV rustende verplichting te kunnen voldoen. In dat geval hangt de bewaartermijn af van de aard van het verzoek en de wettelijke verplichtingen die op ECFV rusten.

Hoe beveiligt ECFV uw gegevens?

De persoonsgegevens die u via onze website verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen.

Voor het overzicht van verwerkingen, waaruit onder andere blijkt welke systemen ECFV gebruikt, aan wie ECFV de gegevens kan verstrekken in het kader van uw verzoek en welke beveiligingsmaatregelen ECFV heeft geïmplementeerd, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via de contactgegevens zoals vermeld in deze verklaring.

Wel maakt ECFV gebruik van een aantal verwerkers voor het ontwerp en beheer van de website.Met deze partijen heeft ECFV heldere afspraken gemaakt over verwerking en beveiliging. Uw persoonsgegevens blijven binnen Nederland.

De website is voorzien van een beveiligde verbinding (SSL-certificering). ECFV heeft de toegang tot persoonsgegevens binnen haar organisatie zoveel mogelijk elektronisch en fysiek beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Bij wie kunt u terecht voor vragen?
Heeft u vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via info@ecfv.nl of schriftelijk op het volgende adres:

Stichting Expat Center Food Valley
t.a.v. Privacy Officer
Akkermaalsbos 14
6708 WB Wageningen

U heeft in bepaalde situaties recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u richten aan bovenstaand e‑mailadres of schriftelijk aan het bovenstaande adres.

COOKIE POLICY

Deze website van ECFV maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat uw verdere bezoek aan de websites of applicatie wordt herkend. De cookies van onze website verzamelen geen persoonsgegevens over u of over uw internetgebruik. De cookies die u heeft ingesteld kunt u op ieder moment weer verwijderen, door deze van uw harde schijf te verwijderen, of in uw internetbrowser de betreffende instellingen te wijzigen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google. Van de informatie die wij via Google Analytics verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, etc. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

De door Google Analytics gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden aan Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens. Google zal de opgeslagen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website voor de eigenaren en om overige diensten te verlenen, die met het websitegebruik en internetgebruik verbonden zijn. Google kan de opgeslagen informatie ook aan derde partijen overdragen, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Social media plug-ins

Wij gebruiken op onze websites plug-ins. De plug-ins zijn te herkennen aan de logo’s van de social media-aanbieders. De integratie van deze plug-ins betekent niet dat uw gegevens automatisch aan deze social media-aanbieders overgedragen worden. Dit gebeurt alleen als u daarmee, door het klikken op de button, instemt. Op dat moment wordt u doorverwezen naar de betreffende website en gelden de bepalingen over de bescherming van uw gegevens van die aanbieder. ECFV heeft hier verder geen invloed op.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Stichting Expat Center Food Valley (KvK-inschrijving 61804991). ECFV houdt de rechten met betrekking tot op de websites en in de applicaties gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s, tenzij dit anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van ECFV delen van de inhoud van de websites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen.

Wij doen ons uiterste best om altijd de juiste en actuele informatie te plaatsen. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Indien u twijfelt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u achterlaat via één van onze formulieren en voor het mogen verstrekken van deze gegevens.

Verwijzingen naar sites die niet door ECFV worden onderhouden zijn ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. ECFV staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan.

De voorwaarden in dit statement kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op de website of in de applicatie gepubliceerd zijn.

“The consultants at Expat Center Food Valley really help us, and our expats and non EU interns, by arranging the complicated employment and residence permits to our complete satisfaction.”

Marloes van Meeteren – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

“I am grateful for your priceless help to me. Thank you very much for your quick response and help.”

Murat Yanet

“Moving to a new place can be very stressful. For me, travelling and settling in the Netherlands was never hard, because I had all the necessary support and information at each step from Expat Center Food valley in Wageningen.”

Steve Gowelo

“We have been satisfied with the services of the Expat Center Food Valley for many years now. The highly skilled migrants feel very welcome in the Netherlands because of their customer-friendly approach.”

Marlies Koggel