Heeft u vragen?

Bekijk onze veelgestelde vragen

Naar FAQ’s

Veelgestelde vragen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de partner en/of kinderen van een kennismigrant ook naar Nederland komen. Hiervoor heeft elk gezinslid een verblijfsvergunning nodig.

Welcome Center Food Valley regelt het voor je

Bij Welcome Center Food Valley toetsen we of de gezinsleden van de kennismigrant voldoen aan de voorwaarden om naar Nederland te komen . Verder kunnen wij de kennismigrant helpen bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor elk gezinslid. Wij hebben een eigen inhouse-balie voor de IND, waardoor je met één afspraak meerdere formaliteiten tegelijk kunt regelen.

Erkenning als referent aanvragen verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND houdt een openbaar register bij van de erkende referenten.

Welcome Center Food Valley regelt het voor je

Om erkend referent te worden, moet je als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij Welcome Center Food Valley controleren we of je hieraan voldoet. Verder leggen we uit welke extra verantwoordelijkheden en voordelen je krijgt als erkend referent en we vragen de erkenning als referent voor je aan.

Een erkend referent is een persoon of een organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Bijvoorbeeld de werkgever van een kennismigrant. De referent heeft ten aanzien van de vreemdeling bepaalde zorgplichten. Erkenning als referent biedt ook voordelen voor werkgevers die vaker kennismigranten naar Nederland halen.

Welcome Center Food Valley regelt het voor je

Bij Welcome Center Food Valley controleren we of je als werkgever aan de voorwaarden voor erkenning als referent voldoet. Verder leggen we uit welke extra verantwoordelijkheden je krijgt als erkend referent en wat de voordelen zijn en we vragen de erkenning als referent voor je aan.

Een aparte werkvergunning – of tewerkstellingsvergunning, zoals deze officieel heet – aanvragen is niet nodig voor een kennismigrant. Afhankelijk van het land van herkomst kan een visum aanvragen wel nodig zijn.

Welcome Center Food Valley regelt het voor je

Bij Welcome Center Food Valley toetsen we welke documenten wel en niet nodig zijn. Wij hebben een eigen inhouse-balie voor de IND, waardoor je met één afspraak meerdere formaliteiten tegelijk kunt regelen.

Een verblijfsvergunning aanvragen verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, moet de kennismigrant aan een aantal algemene voorwaarden voor expats én aanvullende voorwaarden voor kennismigranten voldoen.

Welcome Center Food Valley regelt het voor je

Bij Welcome Center Food Valley toetsen we of aan de algemene voorwaarden én aan de aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Na de toetsing en de ontvangst van alle benodigde documenten dienen wij de aanvraag voor de verblijfsvergunning in voor de kennismigrant of internationaal wetenschappelijk onderzoeker in. Voor eventuele gezinsleden kunnen we dat gelijktijdig doen. Deze aanvraag omvat ook een visum (indien nodig) en de tewerkstellingsvergunning. Wij hebben een eigen inhouse-balie voor de IND, waardoor je met één afspraak meerdere formaliteiten tegelijk kunt regelen.

“I am grateful for your priceless help to me. Thank you very much for your quick response and help.”

Murat Yanet

“Moving to a new place can be very stressful. For me, travelling and settling in the Netherlands was never hard, because I had all the necessary support and information at each step from Expat Center Food valley in Wageningen.”

Steve Gowelo

“Wij zijn al vele jaren zeer tevreden met de dienstverlening van het Expat Center Food Valley. De kennismigranten voelen zich zeer welkom in Nederland door de klantvriendelijke benadering.”

Marlies Koggel

“De adviseurs van Expat Center Food Valley ontzorgen ons, en onze expats en Non EU stagiaires, enorm door de gecompliceerde tewerkstellings- en verblijfsvergunningen naar volle tevredenheid te regelen.”

Marloes van Meeteren – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen